• אחראית לקישור ותיאום בין גורמי הבטחון
    והאזרחים ואחראית על הטיפול בצרכי הבטחון
    השוטף.
  • אחראית על הבטחון במוסדות החינוך.
  • הגדרת מרכבי הבטחון ומימושם ביישובי המועצה
    בשלוב גורמי הבטחון.
  • קידום פרוייקטים ביטחוניים, תכנון, גיוס
    כספים,ביצוע ותפעול.
  • המח' אחראית על מערך החירום וההצלה, כבוי אש,   רפואת חרום ומשטרה.
  • טיפול ומתן שרותי מטווח לתושבים.
  • אחריות על מוסדות החינוך בנושא מרכיבי בטחון
    ובטחון התלמידים.

  בכל נושא תיאום טיולים בבקעת הירדן יש להתקשר למוקד הבקעה: 02-9943320 .