תחת אגף זה ישנן שתי מחלקות : מוניציפאלי ומחלקת תחזוקה/ תברואה.

  עבודות שוטפות מחלקת תחזוקה ותברואה

  • אחזקת מגרש כדורגל תומר
  • אחזקת מבנה המועצה
  • אחזקת מגורי קשתות נעמה
  • אחזקה שוטפת גני ילדים
  • שיפוצי קיץ גנים
  • חיסוני בעלי חיים בישובים, נקיטת אמצעים נגד בעלי חיים משוטטים לכידת כלבים  משוטטים, כלבים/חתולים להסגר וטיפול בהם.
  • הדברת יתושים וזבובים + טפול מונע
  • עבודה מול המתנ"ס בהקמת אירועים
  • דגימות מים בישובים

  עבודות שוטפות מחלקת הנדסה / רישוי עסק/ מוניציפלי


  • הגשת בקשות למשרד השיכון/ תחבורה / פנים עבור תשלום לפרויקטים ח-ן חלקיים / סופיים.
  • הוראות תשלום לקבלנים/מפקחים ע"פ קבלת כספים ממשרדי הממשלה השונים לפי פרויקטים.
  • הכנת דרישות תשלום לחברת ת.מ.מ. אמניר עבור הטמנה באתר טובלן
  • בקשות לתקצוב פרויקטים משרד השיכון, הכנת בקשות הפעלה, הכנת מכרזים, סיורי קבלנים, פתיחת מכרז החלטה על קבלן זוכה, טיפול מול הקבלן הזוכה ופיקוח, בקשה לפתיחת תב"ר, יציאה לעבודה.