בשנות ה-50 של המאה העשרים, הוחלט להקים בארץ רשת מעבדות שרות שדה לעזרת החקלאים שנזקקו לתמיכה מקצועית. הוקם אגף שרות השדה וכמעט 30 מעבדות הוקמו ברחבי הארץ. המעבדות והמדריכים עבדו ופעלו במסגרת משרד החקלאות. במהלך השנים רוב המעבדות נסגרו ונותרו חמש בלבד. בשנת אלפיים התנתק משרד החקלאות מהמעבדות ורוב המעבדות עברו לעבוד במסגרת חברות כלכליות, עמותות וכד'.
  למרות הניתוק, הקשר עם אגף שרות השדה הוא קשר רציף והדוק.
  חמשת המעבדות לשרות השדה בארץ התאחדו למטרות ההסמכה ונחשבות כמעבדה רב אתרית.
  מעבדת שירות השדה בבקעה שייכת ופועלת תחת הוועדה החקלאית של המועצה האזורית בבקעת הירדן.
  המעבדה פועלת מזה 30 שנה, מספקת שירותים למו"פ בקעת הירדן ולחקלאי הבקעה, צפון ים המלח, פרוזדור ירושלים וחקלאי השומרון, ולמעשה לכל מי שנזקק לשירותינו באזור.
  מעבדת שרות שדה בקעת הירדן הוסמכה על ידי הרשות להסמכת מעבדות בתקן 17025 וכן מוסמכת על ידי משרד הבריאות לביצוע בדיקות קולחים ושפכים.
  מעבדות שרות השדה עובדות לפי שיטות המקובלות בכל העולם והבטחת התוצאה משולבת בעבודה השוטפת ובמערכת בקרות פנימיות ובינלאומיות.