מחלקת הגביה אחראית על גביית מסים ותשלומים המוטלים, ע"פ חוק, על פעילויות שונות המתקיימות במרחב המועצה:

   * ארנונה - קביעת השומה, מתן הנחות לזכאים, גביה ואכיפה.

   * חוקי עזר - אגרות והיטלים, קביעת השומה, גביה ואכיפה.

   * תשלומים שונים - גביה (פינוי פסולת לאתר טובלן).

  •  קביעת סוג השימוש

  •  קביעת שומה

  •  הפקת החיובים

  •  בדיקת זכאות והענקת פטור לנכס ריק

  •  קבלת בקשות להנחה והעברתן להמשך טיפול

  •  איתור זכאים להנחות אוטומטיות

  •  מימוש ההנחות בחשבון המשלם, על פי הזכאות

  •  מתן אישורים על תשלום ארנונה

  •  קבלה וטיפול בהשגה על גובה חיוב הארנונה

  •  טיפול בהחלפת בעלות בנכס

  •  קבלת קהל , וברור בכל נושא הארנונה

  • ביצוע מדידות ועדכוני גודל וסיווגם

  • מעקב וביצוע גודל נכסים בהתאם להיתרי בניה שמועברים ממחלקת הנדסה


  את הארנונה ניתן לשלם באמצעים הבאים:

  1. בגביה מרוכזת ע"י הישוב (בתשלום חודשי)

  2. בקופת המועצה במזומן או בהמחאה בשעות הקבלה בלבד.

  3. בשוברים בבנק הדואר