מחלקת החינוך של בקעת הירדן אחראית ומטפלת בכלל הילדים הלומדים במוסדות החינוך הרשמיים מגיל שלוש ועד גיל שמונה עשרה.
  מחלקת החינוך מעניקה שירותים לתושבים בדרך מקצועית אמינה ומהירה.
  בכבוד אדיבות והגינות תוך הקפדה על זכויותיו של מקבל השרות.
  המחלקה אחראית על גני הילדים ברמת אחזקה, כוח אדם שיבוץ והשמה של הילדים.
  המחלקה אחראית על בתי הספר שבתחומה, יסודיים ועל יסודיים . מסייעת בכל אשר נדרש. המחלקה פועלת בשיתוף פעולה עם מוסדות אלו ומהווה מרכז תמיכה וסיוע בתחומים מגוונים .
  המחלקה אחראית על קיום והוצאה לפועל של נהלי משרד החינוך כגון קיום בתי הספר בחופשות.
  המחלקה אחראית על קביעת זכאות לילדים הזקוקים לחינוך מיוחד ולהשמתם במסגרות מתאימות.


  כוח אדם במחלקה:
  במחלקה מנהלת, רכזת גנים, מזכירה בכירה ומזכירה מתגברת בנושא גביה ורישום.
  קבסי"ת –הממונה על ביקור סדיר של ילדי הבקעה.
  פסיכולוג, יועצת חינוכית בבתי הספר והגנים.
  עובדי מנהלה, מזכירות בבתי הספר, סייעות אישיות, סייעות כיתתיות, מלווים בהסעות, ספרנית וסייעות גנים. סך הכול כ- 70 עובדים קבועים וכ-30 עובדים זמניים המפעילים את מסגרות הקייטנות ובתי הספר של החופש הגדול.

  מטרות המחלקה הם:

  1. קידום מתמיד ושאיפה למצוינות של מוסדות החינוך בדגש על חינוך ערכי     ציוני ואיכותי. המחלקה פועלת בשיתוף פעולה מעקב ובקרה על מוסדות       החינוך שברשות. המחלקה שותפה בהובלת תכנים ערכיים ולימודיים יחד       עם מנהלי בתי הספר, הגננות ומנגנוני הפיקוח של משרד החינוך. מעניקה     תמיכה וליווי למוסדות החינוך השונים.
  2. מתן מענה הולם ומיטבי לכל ילד מגיל שלוש, על פי אמונתו השקפת              עולמו   וצרכיו המיוחדים.

  3. פתיחת צהרונים בגנים ובתי הספר שיאפשרו מתן פתרון מיטבי להורים          עובדים.
  4. יצירת קשרים משמעותיים עם מוסדות החינוך מחוץ לבקעה שבהם                לומדים  תלמידי החינוך המיוחד.
  5. המשך ביסוס מערכות חינוך קיימות, תוך התאמתם למציאות המשתנה            בישובים .(בנית גנים חדשים והמשך בינוי והתאמת מבנים לצרכים              הגדלים בבתי הספר).
  6. קיום קווי הסעות למוסדות החינוך בדרך מיטבית הן לתלמידים והן                לעובדים.
  למחלקת חינוך ממשקים הדוקים עם כל מחלקות המועצה: רווחה, כ"א, ביטחון, תחזוקה, גזברות הנדסה וכמובן מחלקת היסעים.
  המחלקה עובדת בשיתוף פעולה עם מחוז ירושלים, המנהל לחינוך התיישבותי, מתיא מעלה והר, והפסגה במעלה אדומים.
  בכל גני הבקעה ובבית ספר תמר פועלת תכנית מיל"ת.(מסגרת לימודים תוספתית)
  בבית הספר גפנים ובגני הבקעה פועלת תכנית קרב. (תכנית העשרה).

  נתוני התלמידים לתשע"ט:
  503 ילדים לומדים ב21 גני הבקעה.
  354 תלמידים לומדים בבית הספר גפנים ב- 16 כיתות אם, מתוכן שלוש כיתות מקדמות.
  361 תלמידים לומדים בממ"ד תמר הצומח .א-ה- , ב- 16 כיתות אם תקניות ,מתוכן שתי כיתות מקדמות.
  256 תלמידים לומדים בתיכון השש שנתי ירדן ,מתוכם 140 ילדי בקעת הירדן. השנה לראשונה, רשת קדימה מדע ,זכתה בניהול העמותה.
  100 בנות לומדות באולפנת בקעת הירדן בחמרה שגם מוסד זה בניהול רשת קדימה מדע.
  97 תלמדים לומדים בשקד יסודי בשדה אליהו.
  120 תלמדים לומדים בתיכון השש שנתי דרכא שקד.
  55 תלמדים לומדים במוסדות חינוך שונים במועצה האזורית בנימין.
  10 תלמידות במעלה אדומים.
  31 תלמידים מוסעים ולומדים במוסדות לחינוך מיוחד בעמק המעיינות, בבית שאן, בירושלים ,במעלה אדומים, ובעפולה.
  יותר מ-2000 תלמידים מהרשות לומדים במוסדות אלו.
  מגמת העלייה במספרי הילדים ממשיכה. אנו מברכים על כך ומאחלים עוד שנים רבות של צמיחה ושגשוג.