תפקיד בועדה

  שם

  טל' עבודה

  תפקיד עבודה

  דוא"ל

  טל' נייד

  כתובת פרטית

  יו"ר ועדת מל"ח

  דויד אלחייני

  02-9946620

  ראש המועצה

  david@jordanvalley.org.il

  050-5269250

  ארגמן

  מרכז הועדה

  אורית ארציאלי

  02-9946709

  גזבר

  orit@jordanvalley.org.il

  050-5511696

  פצאל

  עוזר מנהלי

  צביאלה מדהלה

  02-9946607

  מזכירה

  zviela@jordanvalley.org.il

  054-8476280

  חמרה

  ממונה בטחון

  גדי כץ

  02-9946671

  מנהל מח' בטחון

  bitah@jordanvalley.org.il

  050-5219320

  בקעות

  גזבר

  קלאודיה פואנטס

  02-9946684

  חשבת כללית

  claudia@jordanvalley.org.il

  050-2299149

  מעלה אפרים

  מים

  חגי יהודה

  02-9946639

  מנהל מח' לשרותים עירוניים

  Hagay@jordanvalley.org.il

  050-5350152

  רועי

  מהנדס

  זיבי אדלשטיין

  02-9946696

  מהנדס

  zivi@jordanvalley.org.il

  050-5511842

  עלי

  אחראי תקשורת

  ולדימיר מורזייב

  02-9946682

  תקשורת

  murzl@j-p.co.il

  050-7924016

  ארגמן

  חשמל

  ארמונד מור יוסף

  חשמלאי

  050-5387610

  בקעות

  דלק

  תמר דה ולנסה

  02-9946643

  מנהלת חשבונות בחב' הכלכלית

  tamar@agumaimjv.co.il

  054-4343987

  פצאל

  תחבורה

  אבי בן שטרית

  02-9946619

  מנהל מח' הסעים

  Avi.bs@jordanvalley.org.il

  050-72990454

  מעלה אפרים

  מזון

  שולמית קמינסקי

  02-9946617

  מנהלת הקרן לפיתוח

  fund@jordanvalley.org.il

  050-5511630

  שדמות מחולה

  כח אדם

  רוסי גל שחק

  02-9946671

  מזכירה מח' בטחון

  rosi@jordanvalley.org.il

  050-7219594

  תומר

  בריאות

  אושרה יחיא

  02-9946620

  מנהלת לשכה

  j-v@jordanvalley.org.il

  050-7665699

  מכורה

  תברואה

  אילן משה

  02-9946604

  עובדמח' תחזוקה

  050-7467194

  בקעות

  מידע לציבור

  אורית ארציאלי

  02-9946709

  גזבר

  orit@jordanvalley.org.il

  050-5511696

  פצאל

  חינוך

  נאוה הלל כהן

  02-9946624

  מנהלת מח' חינוך

  hinu@jordanvalley.org.il

  050-5351597

  בקעות

  חקלאות

  צבי אבנר

  02-9946625

  יו"ר ועדה חקלאית

  hakl@jordanvalley.org.il

  050-7777945

  מחולה

  יו"ר ועדת פס"ח

  ניקול זר אביב

  02-9946613

  מנהלת מח' רווחה

  nikol@jordanvalley.org.il

  050-5350267

  תומר