הסיור פתח בפני ועדת ההיגוי אפשרויות חדשות לסוגי פעילות וסוגי מבנים הנותנים מענה לצרכי אוכלוסיה מתבגרת.

    במטרה ללמוד ולהכיר מן הנעשה במקומות אחרים, ולהתאים את אופי המבנה לצרכי האוכלוסיה בבקעת הירדן לפני הקמת המבנה ביישומים לצרכים בגיל השלישי.

    תודה לכל המשתתפים ולמארחים שתרמו לנו מזמנם.