תודה ליובל על תקופת עבודה פורייה למען ההתיישבות בבקעת הירדן.

    ראש המועצה דויד אלחייני ברך את יובל ואמר: "לחטיבה להתיישבות יש הרבה זכויות בהקמת יישובי בקעת הירדן וההתיישבות, יובל הוא חבר ואיש מקצוע עם הרבה ניסיון ותרם רבות לפיתוח הבקעה. תודה".