תפקיד    שם החבר יישוב
   ראש המועצה דויד אלחייני יו"ר
   סגן ראש המועצה ומ"מ     בני צדוק גלגל
   סגן ראש המועצה ברק וייס נערן
   חבר מליאה ארית לנדסמן    גיתית
   חבר מליאה רינת ארנריך מחולה
   חבר מליאה תמסית סלומון    בקעות
   חבר מליאה אורי כרמיאל ייט"ב
   חבר מליאה בן פינץ תומר
   חבר מליאה חנן פסטרנק נתיב הגדוד       
   חבר מליאה ניר דרור מכורה
   חבר מליאה שמוליק בן שאול     פצאל