ועדת כספים
  יו"ר - 
  דויד אלחייני - ראש המועצה
  חברים - אורית ארציאלי - מזכיר/גזבר
               רונן פסטרנק - מנהל ארנונה וגביה
               קלאודיה פואנטס - מנהלת חשבונות ראשית

   

  ועדת הנחות בארנונה

  יו"ר – אורית ארציאלי מזכיר/גזבר
  חברים - עו"ד שייקה אברהם – יועמ"ש, ניקול זר אביב – מנהלת המחלקה לשרותים חברתיים, רונן פסטרנק – מנהל מחלקת גביה
  חברי מליאה- אליקו מנדלבאום - רועי,
                      בן פינץ - תומר    

  ועדת ערר בארנונה 
  יו"ר - 
  עו"ד גבי אלמשעלי
  מועצה - אורית ארציאלי - מזכיר/גזבר
  נציג ציבור - יוסי קירשברג - תומר
                     ברוך טסלר - מחולה


  ועדה לבחינת עובדים

  יו"ר  - דויד אלחייני - ראש המועצה
  חברים - אורית ארציאלי - מזכיר/גזבר
               מגי מיודק - נציג ציבור
               רו"ח תמי נאסה - נציג משרד הפנים
               עו"ד ליאת בראשי - נציג ההסתדרות
               בהתאם למינוי - נציג מחלקה רלוונטית במועצה
               ראש מועצה/גזבר - נציג מועצה שכנה

  ועדת מכרזים
  יו"ר – חגי יהודה - מנהל מחלקת שפ"ע 
  חברי מליאה – בני צדוק - גלגל
                        רינת ארנרייך - מחולה
                        בן פינץ - תומר
                        תמסית סלומון - בקעות


  ועדת ביקורת
  יו"ר – ציון שטרית – מבקר המועצה
  חברי מליאה – תמסית סלומון - בקעות
                        שלומי בן חמו - יפית
                        אליקו מנדלבאום - רועי


   
  ועדת בטחון
  יו"ר – הדס צור גוזלן– קב"ט המועצה
  חברי מליאה –ינון רוזנבלום - נעמה
                       נדב בן עמי - משואה
  רבש"צים –     עודד שבת - חמדת
                       אופיר מדהלה -  חמרה
                       שמעון כרמיאל - ייט"ב 


  ועדת תכנון ובניה
  יו"ר - דויד אלחייני - ראש המועצה
  חברי מליאה - בני צדוק - סגן ראש המועצה ומ"מ
                        ברק וייס - סגן ראש המועצה
                        ארית לנדסמן - גיתית
                        רינת ארנריך - מחולה
                        סלומון תמסית - בקעות
                        אורי כרמיאל - ייט"ב
                        בן פינץ - תומר
                        חנן פסטרנק - נתיב הגדוד
                        ניר דרור - מכורה
                        שמוליק בן שאול - פצאל
                        מלי חייקין - חמדת
                        גבי אסולין - חמרה
                        שלומי בן חמו - יפית
                        נדב בן עמי - משואה
                        אורטל כהן - משכיות
                        ינון רוזנבלום - נעמה

                        אליקו מנדלבאום - רועי
                        מרדכי אסאו - רותם
                        עמיחי רובין - שדמות מחולה

  משקיף -  אליהו עטיה - מבואות יריחו


   
  ועדת איכות הסביבה
  יו"ר – ברק וייס - חבר מליאה
  חברים - חגי יהודה - מנהל מחלקת שפ"ע
               נועם וייסלר - מנהל חקלאות
  חברי מליאה –  שלומי בן חמו - יפית
                         גבי אסולין - חמרה
                         ניר דרור - מכורה
                         בן פינץ - תומר
   
  ועדת תמיכות
  יו"ר -
  אורית ארציאלי - מזכיר/גזבר
  חברים -  נאווה כהן הלל - מנהלת מחלקת חינוך
                 עו"ד ישיעהו אברהם - יועמ"ש המועצה


  ועדת רכש
  יו"ר – חגי יהודה
  חברים – אורית ארציאלי - מזכיר/גזבר
                נועם וייסלר - מנהל חקלאות


  ועדת צמיחה דמוגרפית
  יו"ר - אורית ארציאלי - מזכיר/גזבר
  חברים - שרון דיירי - צמיחה דמוגרפית
               נורית מתנ"ס
  חברי מליאה - גבי אסולין - חמרה
                       אורטל כהן - משכיות

  ועדת חינוך
  יו"ר - נאוה כהן הלל - מנהלת מחלקת חינוך
  חברי מליאה - ארית לנדסמן - גיתית
                       עמיחי רובין - שדמות מחולה
                       ניר דרור - מכורה

  ועדת חקלאות
  יו"ר - צבי אבנר - יו"ר ועדה חקלאית
  חברי מליאה - שמיליק בן שאול - פצאל
                       אליקו מנדלבאום - רועי
                       נדב בן עמי - משואה


  ועדת מל"ח - משק לשעת חירום
  יו"ר - דויד אלחייני - ראש המועצה
  מרכזת הועדה: אורית ארציאלי
  ממונה בטחון: הדס צור גוזלן
  ממונה על המים - חגי יהודה
  מהנדסת: זהבה אדלשטיין
  עוזר מנהלי - צביאלה מדהלה
  ממונה על חשמל - רפי מור יוסף
  ממונה על הדלק - תמר דה ולנסה
  ממונה על תחבורה - אבי בן שטרית
  ממונה על מזון - שולמית קמינסקי
  ממונה על כ"א - רוסי גל שחק
  ממונה על בריאות - אושרה יחיא
  ממונה על תברואה - אילן משה
  ממונה על מידע לציבור - אורית ארציאלי
  ממונה על חינוך - נאוה הלל כהן
  אחראי על חקלאות - נועם וייסלר
  יו"ר ועדת פס"ח - ניקול זר אביב

  ועדת תיירות

  יו"ר - גילה לוי - מנהלת מט"י
  חברי מליאה - מלי חייקין - חמדת
                       אורטל כהן - משכיות
                       אליהו עטיה - מבואות יריחו


  ועדת הנצחה
  יו"ר - אורית ארציאלי - מזכיר/גזבר
  חברים - ניקול זר אביב - מנהלת המחלקת לשרותים חברתיים
               אושרה יחיא - מנהלת לשכת ראש המועצה
               חוי אייל - מנהלת המתנ"ס
               נאווה כהן הלל - מנהלת מחלקת חינוך
  נציג ציבור -  ליאורה חסון - נעמה
                       ראובן גפני - שדמות מחולה            


  ועדה למאבק בסמים מסוכנים
  יו"ר - ברק וייס - חבר מליאה
  חברים - נאוה כהן הלל - מנהלת מחלקת חינוך
                ניקול זר אביב - מנהלת המחלקה לשרותים חברתיים
                חוי אייל - מנהלת המתנ"ס 

   

  ממונים מטעם המועצה
  ממונה על חופש המידע - אושרה יחיא - מנהלת לשכה
  ממונה על הטרדה מינית - ניקול זר אביב - מנהלת שרותי רווחה
  ממונה על מעמד האישה - קשת גרינברג - מתנ"ס
  מנהלת ארנונה - אורית ארציאלי - מזכיר/גזבר
  ממונה באגודת המים - נועם וייסלר - וועדה חקלאית